Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อิเล็คทร
ผลการค้นหา อิเล็คทร : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 208 รายการ
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าสำหรับ เครื่องเสียง,วีดีโด,กล่องถ่ายรูปและเครื่อง อิเล็คทรอนิกส์ใช้ในสำนักงาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์(QUARTZ GRYSTAL TUNING FORK และ AT CUT GRYSTALS)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตและแยกอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ (เช่น DIODE, TRANSISTOR, I.C. เป็นต้น) แบ่งบรรจุสิ้นค้าอุปโภค บริโภค สุรา ยาสูบ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถจักรยาน ไฟแช็ก เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องแต่งกาย ของเด็กเล่น ซื้อมาขายไปเม็ดพลาสติก เคร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์(CERAMIC CAPACITOR SILVER COATED C
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (INTEGRATED CIRCUIT) และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (ELECTRONIC COMPONENT)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ (TRANSFORMER,ADAPTOR,UPS,POWER SUPPLY)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ (SOCKET PIN,TAPE GUIDE,BATTERY CONTACT)และผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์ป้องกันและแสไฟฟ้า กระโชก รวมทั้งประกอบอุปกรณ์เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกรองน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ผลิตชิ้นส่วนและประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์ ตู้ชุมสาย วิทยุ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ฉิมพลี
ประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คันนายาว ต.คันนายาว
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เช่น ASSEMBLY TOOL, ASSEMBLY JIG
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง
ประกอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับห้องปฏิบัติการไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทวีวัฒนา ต.ทวีวัฒนา
โรงงานผลิตส่วนประกอบเครื่องมือหรือชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องถถลายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด เช่น เครื่องขยายเสีย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ และอุปกรณ์โลหะอิเล็คทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างผลิตอะไหล่ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำด้วยโลหะ สำหรับประกอบเฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์โดยการกลึง เชื่อม ไส และขึ้นรูปโลหะในลัก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รับกลึงและตัดโลหะทุกชนิด รับชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และตะกรันเหล็ก และคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ ลำโพง
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิตชิ้นส่วนตัวระบายความร้อนเครื่องอิเล็คทรอนิกส์และไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ และตู้ควบคุมไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
THE LINE