Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อิเล็คทรอนิกส์
ผลการค้นหา อิเล็คทรอนิกส์ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 102 รายการ
แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าสำหรับ เครื่องเสียง,วีดีโด,กล่องถ่ายรูปและเครื่อง อิเล็คทรอนิกส์ใช้ในสำนักงาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตและแยกอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ (เช่น DIODE, TRANSISTOR, I.C. เป็นต้น) แบ่งบรรจุสิ้นค้าอุปโภค บริโภค สุรา ยาสูบ เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถจักรยาน ไฟแช็ก เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องแต่งกาย ของเด็กเล่น ซื้อมาขายไปเม็ดพลาสติก เคร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ (TRANSFORMER,ADAPTOR,UPS,POWER SUPPLY)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ (SOCKET PIN,TAPE GUIDE,BATTERY CONTACT)และผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์ป้องกันและแสไฟฟ้า กระโชก รวมทั้งประกอบอุปกรณ์เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกรองน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ประกอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับห้องปฏิบัติการไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทวีวัฒนา ต.ทวีวัฒนา
ออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ และอุปกรณ์โลหะอิเล็คทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รับกลึงและตัดโลหะทุกชนิด รับชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และตะกรันเหล็ก และคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ ลำโพง
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิตชิ้นส่วนตัวระบายความร้อนเครื่องอิเล็คทรอนิกส์และไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ข้อต่อไฟฟ้า ลวดหรือสายเคเบิ้ลหุ้มฉนวน (สายต่อเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิตและประกอบสายไฟ เพื่อใช้กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น กล่องพลาสติก,ชิ้นส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์,ชิ้นส่วนสุขภัณฑ์,ฉนวนไฟฟ้า,ไม้แขวนผ้า เป็นต้น
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ (Toroidal & Liner Trasformer/Choke,Charger Product for Cahrger)
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตหรือประกอบชุดข้อต่อ สายต่อหรือพ่วง สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง และเครื่องอิเล็คทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
รับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ผลิตชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ และผลิตอุปกรณ์สำนักงาน
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
1 2 3 4 5 6
THE LINE