Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อ๊อกซิเจน
ผลการค้นหา อ๊อกซิเจน : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 47 รายการ
ผลิตอ๊อกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว อาร์กอนเหลวและแบ่งบรรจุอาร์กอนเหลว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ผลิตอ๊อกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
บรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
อ๊อกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลวและอาร์กอนเหลว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตก๊าซอ๊อกซิเจน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางโปรง
แบ่งบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจนเหลว และอาร์กอนเหลว
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ผลิตก๊าซอ๊อกซิเจนและไนโตรเจน
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
แบ่งบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
บรรจุก๊าซไนโตรเจน อาร์กอน อ๊อกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มแบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม (LPG)
จ.ปทุมธานี อ.สามโคก ต.สามโคก
แบ่งบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน
จ.ปทุมธานี อ.สามโคก ต.สามโคก
บรรจุอ๊อกซิเจน
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.ศิลาทิพย์
บรรจุอ๊อกซิเจนลงถัง
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.ทับกวาง
บรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน
จ.สระบุรี อ.หนองแค ต.ห้วยทราย
ผลิตอ๊อกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว อาร์กอนเหลว ก๊าซอ๊อกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซอาร์กอน
จ.สระบุรี อ.บ้านหมอ ต.บางโขมด
แบ่งบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจนและก๊าซอาร์กอนลงถังเล็ก
จ.สระบุรี อ.เสาไห้ ต.บ้านยาง
บรรจุกาซอ๊อกซิเจน
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.ห้วยกะปิ
บรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน
จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.เนินพระ
ผลิต ซ่อมแซม เครื่องเติมอากาศหรืออ็อกซิเจน และชิ้นส่วนเครื่องเติมอากาศหรืออ็อกซิเจน
จ.ระยอง อ.แกลง ต.พังราด
แบ่งบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน
จ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี ต.ท่าช้าง
แบ่งบรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน
จ.นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองงูเหลือม
1 2 3
THE LINE