Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เคมี
ผลการค้นหา เคมี : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 966 รายการ
ผลิตปุ๋ยเคมี,ยากำจัดโรคพืช,และสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
เคมีภัณฑ์ (COPPER OXIDE)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตกาว เรซินและเคมี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Sapamine OC, Invadine LU Extra, Tinoelarite CB)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกจาก พีวีซี, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำจากโลหะ เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท บรรดาวัตถุเคมี เคมีภัณฑ์ทุกชนิด วัตถุดิบซึ่งเป็นพลาสติก บรรดาผลิตภัณฑ์พลาสติก บรรดาผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
เลนซ์แว่นตา ซื้อมา-ขายไป เลนซ์แว่นตากึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป รวมถึงวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ น้ำยาเคมีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเลนซ์แว่นตา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ทำอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องหล่อเย็น ถังบรรจุน้ำและถังบรรจุเคมีจากไฟเบอร์กล๊าส
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก และแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทำน้ำยาเคมีสำหรับใช้งานก่อสร้าง เช่น น้ำยาผสมปูนฉาบ น้ำยาผสมคอนกรีตกันซึม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ผสมเคมีสำหรับงานชุบโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เก็บรักษา ลำเลียงฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ผสมปุ๋ยเคมีโดยไม่มีการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บุคคโล
ต่อและประกอบเรือยนต์ และติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ เช่น ถังบรรจุน้ำรถดับเพลิง ผลิตเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย ต.อรุณอมรินทร์
ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ และปุ๋ยเคมี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ผสมเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ผลิตเคมีภัณฑ์ใช้เป็นสารกันชื้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเคมีภัณฑ์ใช้เป็นสารกันชื้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสีและสิ่งทอ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เคมีการเกษตร ยารักษาโรคพืช และยาปราบวัชชพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
THE LINE