Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องส
ผลการค้นหา เครื่องส : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 689 รายการ
ทำเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำชิ้นส่วนของเครื่องสีข้าวและประกอบเครื่องสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ทำชิ้นส่วนของเครื่องสีข้าวและประกอบเครื่องสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องส่งวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงเทปฟิล์มภาพยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ผลิตและประกอบเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ และผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่องสำอางและประกอบกิจการด้วยเครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตเครื่องสำอางทุกชนิด เช่น เกลือขัดผิว เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำเครื่องสำอาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำต้อยติ่ง
ทำเครื่องสำอางค์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ทำเครื่องสำอาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สีลม
ทำเครื่องสำอางต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สีลม
ผลิตอาหารสำเร็จรูป เช่น กระเทียมผง สาหร่ายผงบรรจุแคปซูลหรือทำเป็นเม็ด ผลิตเครื่องสำอางค์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ซ่อมชิ้นส่วนเครื่องทุ่นแรง เครื่องส่งกำลังกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ประกอบเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่องและเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิตเครื่องสำอาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ซ่อมเคร่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำภาชนะบรรจุพลาสติก ขวดพลาสติก เปลือกหม้อแบตเตอรี่ ของเล่นและของใข้พลาสติก อุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ส่วนประกอบหม้อกรองอากาศจักรยานยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ซ่อมเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ติดตั้ง ซ่อมประกอบและผลิตเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เครื่องโทรคมนาคม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำพุ เครื่องสูบน้ำ ตู้เหล็กรวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ทำชิ้นส่วนประกอบเครื่องสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
THE LINE