Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องสูบน้ำ
ผลการค้นหา เครื่องสูบน้ำ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 140 รายการ
ทำเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตและประกอบเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ และผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ซ่อมชิ้นส่วนเครื่องทุ่นแรง เครื่องส่งกำลังกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ซ่อมเคร่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ซ่อมเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ติดตั้ง ซ่อมประกอบและผลิตเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เครื่องโทรคมนาคม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำพุ เครื่องสูบน้ำ ตู้เหล็กรวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงน้ำแข็ง เช่น เครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.ป้อมปราบ
ทำน๊อต สกรู และอะไหล่เครื่องสูบน้ำ ได้ปีละ 60 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.คลองมหานาค
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก พลาสติก เก่าใหม่ทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ทำอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ซ่อมแซมเครื่องจักร เช่น เครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พญาไท ต.สามเสนใน
ซ่อมเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.หิรัญรูจี
ผลิตอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดท่าพระ
ซ่อมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรในการสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดท่าพระ
ผลิตและซ่อมเครื่องสูบน้ำปีละ 20 เครื่อง และเครื่องกรองน้ำ ปีละ 18 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.สามเสนนอก
ซ่อมเครื่องสูบน้ำ ทำท่อสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา
ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน เครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย ต.บ้านช่างหล่อ
หลอมหล่อเหล็กและผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำ ได้ปีละ 480 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ประกอบและซ่อมเครื่องสูบน้ำบาดาล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
1 2 3 4 5 6 7
THE LINE