Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องใช้
ผลการค้นหา เครื่องใช้ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 4156 รายการ
ผลิตโลหะให้เป็นเครื่องใช้ เหรียญ ดวงตรา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ประกอบ ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ เช่น หม้อนึ่งทำลายเชื้อ เครื่องดูดน้ำย่อย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำเครื่องมือ เครื่องใช้ จากพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ก้านดันทรงรองเท้า ก้านไม้กวาดถูบ้าน ท่อน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่องมือ และเครื่องใช้ในการกีฬาจากหนัง เช่น ถุงมือหนังเบสบอลล์ ได้ปีละ 30,000 คู่ ลูกเบสบอลล์ ฯลฯ ได้ปีละ 10,000 ลูก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่องใช้พลาสติก เช่น ทุ่นตกปลา ถ้วยพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬาและเครื่องกีฬา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเลคโทรนิคส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องเสียง วิทยุ และลำโพงชนิดต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
ผลิตอุปกรณ์-เครื่องใช้สำหรับเด็ก เช่น เบาะเด็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้มฟัน ไม้ตะเกียบ ไม้เสียบอาหาร มู่ลี่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้หุงต้มสำหรับเคลือบ ได้ปีละ 1,994,400 ชน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตเครื่องใช้หุงต้มชนิดเคลือบ ได้ปีละ 1,994,400 ชิ้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ตลับ ไม้แขวนถุงเท้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ทำเครื่องเรือน-เครื่องใช้จากไม้ โดยใช้ไม้แปรรูป และเหล็กเป็นโครง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
กลึงเครื่องใช้ด้วยโลหะ เจียระไนและคว้านอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนเครื่องยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ทำวงกบประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน และเครื่องใช้ในบ้านเรือนจากไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง กลึงไม้และลูกกรง ทำเครื่องใช้จากไม้ ไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้น ไม้แปรรูปเพื่อบริการ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง เครื่องใช้ภายในบ้าน และเครื่องเรือนจากไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำเครื่องใช้จากไม้ เช่น ไม้ค้ำยันแขน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
THE LINE