Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เคลือบผิว
ผลการค้นหา เคลือบผิว : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 205 รายการ
เคลือบผิวพลาสติกและเรซิ่นด้วยระบบสูญญากาศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.คลองสาน
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
เคลือบผิวอุปกรณ์ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ต่าง ๆที่เป็นโลหะด้วยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ชุบ-เคลือบผิวผลิตภัณฑ์พลาสติค
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ผลิตสารเคลือบผิวสำหรับงานไม้, แลคเกอร์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับชุบ เคลือบผิว วัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ประเก็นเครื่องยนต์,ปะเก็นเครื่องจักร และผลิตวัตถุดิบประเภท STEELBEST SHEET ผลิตปะเก็นเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์,จักรยานยนต์,เครื่องยนต์เอนกประสงค์,เครื่องยนต์เพื่อการเกษตร,เครื่องจักรและงานเคลือบผิวโลหะแผ่น
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รับกลึงและตัดโลหะทุกชนิด รับชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากน้ำมันหล่อเย็น วัสดุปนเปื้อนน้ำมันและตัวทำละลาย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มี การแปรสภาพ ทำเชื้อเพลิงทดแทน ล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย นำกากตะกอนจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีโลหะมีค่ามาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออก บดย่อยเศษพลาสติกที่ชุบสีหรือเคลือบผิว บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตน้ำยากันซึม หรือใช้สำหรับเร่งหรือหน่วงการแข็งตัวของคอนกรีต เพิ่ม ขอผลิตน้ำยาเคลือบผิวไม้และวัสดุโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ชุบเคลือบผิวโลหะและวัสดุอื่น
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
ผลิตน้ำยาสำหรับใช้ล้างสี คราบไขมัน เคลือบผิวป้องกันสนิมเหล็ก
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ การปั๊มขึ้นรูป ตกแต่งและเคลือบผิวชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรืออะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
เคลือบผิวโลหะสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
รับจ้างเคลือบผิวโลหะชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์,ผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
รับจ้างเคลือบผิวโลหะชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ตกแต่ง เคลือบผิว-เคลือบเงาชิ้นส่วนนาฬิกาฯ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ชุบเคลือบผิวโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตวัสดุเคลือบผิว เพื่อใช้ในงานตกแต่งทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
THE LINE