Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เชื่อม
ผลการค้นหา เชื่อม : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 4621 รายการ
เชื่อมโลหะ เช่น รับจ้างติดตั้งท่อไอเสีย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
กลึง ไสและเชื่อมโลหะ ได้ปีละ 8,400 กิโลกรัม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
รับจ้างกลึงและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
กลึงและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
เชื่อม เจียร เจาะและตัดพับโลหะทั่วไป เช่น ชั้นวางของ รถเข็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
กลึง เชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
กลึง กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบสอง
ตัด-เชื่อมและรีดเหล็กรูปพรรณ  รวมทั้งหมดได้ปีละ 15,500 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
รับจ้าง กลึง ไส เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
กลึงเจาะ คว้าน กัด ไส เจียนหรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
กัด เจาะ คว้าน กลึง เจียร เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
งานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียรหรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
กลึง เจาะ คว้าน ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
กลึง เชื่อม โลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น เครื่องตัด ไส ซอย เจาะ อัดไม้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร และตัด พับ ม้วน เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
รับจ้างกลึง-กัด-ไส-เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
การตัดพับม้วนโลหะและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
กลึงและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
กลึง เจาะ คว้าน ตัด พับหรือเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
THE LINE