Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เศ
ผลการค้นหา เศ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1410 รายการ
แยกสกัดโลหะมีค่า เช่น เงิน ทองแดง ทองคำ จากเศษโลหะด้วยไฟฟ้าและวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มโลหะมีค่า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
รีดเศษเหล็กเส้นกลมให้แบน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.บ้านบาตร
อัดเศษโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์ เช่น เบรค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ตัดและอัดเศษวัสดุจำพวกโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบดอัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
คัดแยกที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ บดย่อยขิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งและเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
สางทำความสะอาดเศษฝ้าย ได้ปีละ 500 ตัน และปั่นด้าย จำนวน 13,300 แกน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
อัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ประกอบ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์รถยนต์ ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
อัดเศษเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.คลองต้นไทร
ทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
บดเศษพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
อัดเศษโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
อัดเศษโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
อัดเศษเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และอัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
THE LINE