Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เศษกระดาษ
ผลการค้นหา เศษกระดาษ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 415 รายการ
อัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และอัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
อัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายอัดเศษกระดาษและอัดเศษโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
รับจ้างอัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ทุ่งวัดดอน
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เช่น เศษโลหะ เศษกระดาษ อัดกระป๋องและตัดโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ ต.บางซื่อ
รับจ้างอัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ประเวศ
อัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ประเวศ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษกระดาษ อัดเศษพลาสติก และตัดเศษโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองตัน
รับจ้างอัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
รับจ้างอัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
อัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
อัดเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแคเหนือ
อัดเศษเหล็กและเศษกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแคเหนือ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
อัดเศษกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษยาง และเศษโลหะต่าง ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษยาง เศษพลาสติก เศษกระดาษ ผลิตยางผง ยางรีเคลม และบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
อัดเศษกระดาษเป็นแท่งเพื่อส่งไปยังโรงงานผลิตกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
THE LINE