Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เศษผ้า
ผลการค้นหา เศษผ้า : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 78 รายการ
สางเศษผ้าให้เป็นปุย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ประเวศ
รีไซเคิลเศษผ้า เศษด้าย ให้เป็นใยสังเคราะห์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแคเหนือ
ผลิตกระเป๋า ของชำรวย และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ จากเศษผ้า ผ้าไนล่อน ผ้าร่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน วัสดุดูดซับ กากตะกอนน้ำมัน กากสี บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยเศษและตะกรันโลหะ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากเศษผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย การตัดและย่อยเศษด้ายหรือเศษผ้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.คลองด่าน
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย นำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน นำน้ำมันที่ใช้แล้ว ตัวทำละลายที่ใช้แล้วและเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมันมาผลิตเชื้อเพลิงผสม นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนและมีค่าความร้อนมาผลิตเชื้อเพลิงผสม (Blending) และรวบรวมแบตเตอรี่เก่าที่ใช้แล้ว โดยไม่มีการคัดแยก ผ่าหรือแกะ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วด้วยตัวทำละลาย บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
การทำวัสดุจากเส้นใย และปุยใยจากวัสดุ เศษผ้า หรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก ทองแดง ทองเหลือง เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษไม้ เศษผ้า ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝาท่อน้ำ ฝาขวด บดย่อยเศษพลาสติก และอัดเศษโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น พลาสติก,ทองเหลือง,ทองแดง,เศษเหล็ก,เศษอลูมิเนียม,เศษกระดาษ,เศษแก้ว,เศษไม้,เศษผ้าและทำผลิตภัณฑ์พลาสติก บดย่อยเศษพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.บ้านคลองสวน
ผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากเศษผ้าหรือเศษใยที่ไม่ใช้แล้ว
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้ว เช่น เศษผ้า ด้าย สำลี นุ่น กระสอบ กระดาษ เศษเหล็ก เศษพลาสติก เพื่อจำหน่าย นำเข้า ส่งออก
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร
ทำปุยใยจากเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้ว
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา
รีไซเคิลถัง เศษผ้า ถุงมือ เศษยางรถยนต์ นำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาทำน้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันทาไม้แบบ และทำอิฐประสาน อิฐปูพื้น อิฐบล็อคจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จ.นนทบุรี อ.ไทรน้อย ต.ไทรใหญ่
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย สกัดโลหะมีค่าจากแผงวงจร, ตะกรันโลหะมีค่า, ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, เศษผ้าปนเปื้อน Silver Epoxy, โลหะที่มีทองคำเคลือบผิวอยู่, Lead Free, ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันพืชใช้แล้ว, บดย่อยอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ ล้างถังด้วย Sovent
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางกะดี
ทำปุยใยจากเศษผ้าหรือด้าย
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดเศษโลหะ นำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วหรือสารทำละลาย มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันทาแบบ น้ำมันกันสนิม ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย เก็บรวบรวมแบตเตอรี่โดยไม่มีการแปรสภาพ รีไซเคิลไส้กรองน้ำมัน ทำเชื้อเพลิงผสม (Blending) จากเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน วัสดุดูดซับกากตะกอนน้ำมัน เศษไส้กรองน้ำมัน
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองสอง
นำน้ำมันใช้แล้ว และตัวทำละลายใช้แล้ว มาผ่านกรรมวิธีการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำวัสดุปนเปื้อนต่าง ๆ เศษผ้าปนเปื้อนและกากตะกอนน้ำมัน มาทำเชื้อเพลิงผสม ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทำละลาย
จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา
นำเศษผ้าปนเปื้อน กากตะกอนน้ำมัน และดินปนเปื้อนน้ำมัน มาทำเป็นเชื้อเพลิงผสม
จ.ปทุมธานี อ.สามโคก ต.คลองควาย
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ตัวทำละลายที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่อมและล้างถังบรรจุด้วยตัวทำละลาย ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นำเศษผ้าปนเปื้อน กากตะกอนน้ำมัน และดินปนเปื้อนน้ำมันมาทำเชื้อเพลิงผสม คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษโลหะ กระดาษ พลาสติก ไม้ แก้ว และยาง
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ปากกราน
1 2 3 4
THE LINE