Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แปรร
ผลการค้นหา แปรร : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 2792 รายการ
ฆ่าสุกรและแปรรูปเนื้อสุกร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ฆ่าสุกร และแปรรูปเนื้อสุกร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ทำอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่แปรรูปสุกแช่แข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำต้อยติ่ง
ไส-ซอย ไม้แปรรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ทำเครื่องเรือน-เครื่องใช้จากไม้ โดยใช้ไม้แปรรูป และเหล็กเป็นโครง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ไส-ซอยไม้แปรรูปเพื่อบริการลูกค้าจากโรงค้าไม้แปรรูปของตนเอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง กลึงไม้และลูกกรง ทำเครื่องใช้จากไม้ ไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้น ไม้แปรรูปเพื่อบริการ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือนโดยใช้ไม้แปรรูป ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
เจียระไนกระจกและแปรรูปกระจก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.คลองมหานาค
ไส-ซอยไม้แปรรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.บ้านบาตร
ทำวงกบบานประตู-หน้าต่างจากไม้แปรรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ไส ซอย เซาะร่อง แปรรูปไม้เพื่อทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ไสซอยไม้แปรรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ไส-ซอยไม้แปรรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตอะไหล่รถแทรคเตอร์ แปรรูปผลิตภัณฑ์โลหะ และอบ-เชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ผลิตอะไหล่รถแทรคเตอร์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากโลหะ และอบ-เชื่อมโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
เลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือแปรรูปไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสองต้นนุ่น
ผลิตอาหารแปรรูป ถนอมผักและผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือแบบแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
แปรรูปกระดาษเพื่อใช้ในพิธีศาสนา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
THE LINE