Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ แป้งมัน
ผลการค้นหา แป้งมัน : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 166 รายการ
แบ่งบรรจุแป้งมัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
แบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางแวก
คัดคุณภาพแป้งมันและแบ่งบรรจุ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปจากแป้งมันสำปะหลัง และเครื่องดื่มชนิดผง เช่น กาแฟ(3 in 1), ชาเขียว (3 in 1), ชานม(3 in 1), ปรุงสำเร็จ
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.ลาดหลุมแก้ว
ผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป (MODIFIED STARCH)
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง
ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันดัดแปร
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.ศิลาทิพย์
ผลิตแป้งมัน
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นิคมลำนารายณ์
ทำแป้งมันสำปะหลัง ได้เดือนละ 30 ตัน
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.แสนสุข
บดแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.แสนสุข
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.เหมือง
ทำแป้งมัน
จ.ชลบุรี อ.บ้านบึง ต.คลองกิ่ว
ผลิตแป้งมันสำปะหลัง รวมกำลังผลิตเป็น 240 ตันแป้ง/วัน และผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 1.8 เมกกะวัตต์
จ.ชลบุรี อ.บ้านบึง ต.หนองชาก
ผสมแป้งมันสัมปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.บ้านบึง ต.หนองอิรุณ
ทำแป้งมันสำปะหลัง ได้ปีละ 1000 ตัน และเม็ดสาคู ได้ปีละ 500 ตัน
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.หนองปรือ
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.หนองปรือ
ทำแป้งมัน ได้เดือนละ 30 ตัน
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.นาเกลือ
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.นาเกลือ
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.บางละมุง
ทำแป้งมันสำปะหลัง
จ.ชลบุรี อ.บางละมุง ต.ห้วยใหญ่
ทำเม็ดสาคูและทำแป้งมันสำปะหลัง 
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา
1 2 3 4 5 6 7 8 9
THE LINE