Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรง
ผลการค้นหา โรง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 960 รายการ
ทำอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้กับโรงงานทำน้ำแข็งและอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ชนะสงคราม
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ไส-ซอยไม้แปรรูปเพื่อบริการลูกค้าจากโรงค้าไม้แปรรูปของตนเอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
โรงพิมพ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ทำกระพ้อตักข้าวสำหรับโรงสี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงน้ำแข็ง เช่น เครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.ป้อมปราบ
ทำและซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.คลองมหานาค
โรงกลึง ทำแบบแม่พิมพ์โลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงพยาบาล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง และเครื่องเวชภัณฑ์การแพทย์ทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ กำลังการผลิต 144 ton/hour
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
โรงพิมพ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตเครื่องใข้แสตนเลส เก้าอี้โรงภาพยนต์ และถึงบรรจุเก๊ส
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสองต้นนุ่น
โรงงานห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็น 2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ 3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส 4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ 6.นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งลดความชื้น 7.ผลิตเฟอริคคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ 8.การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 9.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำ 10.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
โรงงานผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป จากธัญพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรื
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
โรงงานห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
หีบน้ำมันพืช รับซื้อ รวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผ่านกระบวนการกรองแยกสิ่งเจือปน ทำความสะอาด แล้วผสมกับน้ำมันพืชที่ผลิตในโรงงานปรับปรุงคุณสมบัติให้ได้ตามที่กำหนด เพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
THE LINE