Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงงานผลิต
ผลการค้นหา โรงงานผลิต : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 146 รายการ
1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็น 2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ 3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส 4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ 6.นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งลดความชื้น 7.ผลิตเฟอริคคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ 8.การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 9.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำ 10.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
โรงงานผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป จากธัญพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรื
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
หีบน้ำมันพืช รับซื้อ รวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำไปผ่านกระบวนการกรองแยกสิ่งเจือปน ทำความสะอาด แล้วผสมกับน้ำมันพืชที่ผลิตในโรงงานปรับปรุงคุณสมบัติให้ได้ตามที่กำหนด เพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
โรงงานผลิต ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการกสิกรรมเกษตรกรรมโดยรับจ้างกลึง ไส ปั๊ม กัด เจาะ ตัด เชื่อมและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโลหะแผ่นทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
โรงงานผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์และหนังเทียม(เบาะนั่งติดตั้งในรถยนต์)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางในสำหรับยานพาหนะที่เคลื่อนด้วยเครื่องทอ คน หรือจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
โรงงานผลิตส่วนประกอบเครื่องมือหรือชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องถถลายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด เช่น เครื่องขยายเสีย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
อัดเศษกระดาษเป็นแท่งเพื่อส่งไปยังโรงงานผลิตกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
โรงงานผลิตถุงมือและผลิตพรมจากด้าย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปู
โรงงานผลิต ตบแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ ผลิต ตบแต่ง ซ่อมแซ่มเครื่องเรือนภายในอาคารที่ทำจากโลหะ และทำส่วนประกอบใข้ในงานก่อสร้าง
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
โรงงานผลิตเครื่องครัว เครื่องใช้อลูมิเนียมและสเตนเลส
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
โรงงานผลิตยางเรซิน
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
โรงงานผลิตสติ๊กเกอร์
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซม อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ สไหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.บางศรีเมือง
โรงงานผลิตอาหารแปรูป ลูกชิ้น
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่
โรงงานผลิตสารผสมอาหารสัตว์ สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ ทำการบรรจุและรับบรรจุ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ มาตรวัด พลังงานไฟฟ้า ซอฟท์แวร์ ฯลฯ
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและอาหาร
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.คลองข่อย
โรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬา เช่น กระดานโต้คลื่น
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.คลองข่อย
1 2 3 4 5 6 7 8
THE LINE