Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงสี
ผลการค้นหา โรงสี : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 121 รายการ
ทำกระพ้อตักข้าวสำหรับโรงสี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ทำอุปกรณ์เครื่องโรงสีข้าวและโรงน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำอุปกรณ์โรงสีข้าว และโรงน้ำตาล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางหว้า
หล่อกระทะ อะไหล่ขาจักร อะไหล่โรงสี และข้อต่อท่อประปา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.ปากคลองภาษีเจริญ
ทำอุปกรณ์โรงสี ปุลเล่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เครื่องจักรโรงสี เช่น เพลา ปุลเล ใบพัดปั้มน้ำ, ทองเหลืองแท่ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางโคล่
ทำอุปกรณ์เครื่องโรงสีและเครื่องโรงเลื่อย เช่น ปุลเล่ เพลา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางโคล่
ผลิตอะไหล่โรงสีข้าวและกลึงโลหะต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ทำอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น เครื่องชั่ง เครื่องปั๊มน้ำโรงสีและโรงเลื่อย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
โรงสีข้าว
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
สีข้าว กำลังสูงสุดของโรงสีข้าว 40 เกวียน/วัน
จ.ลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.บ้านกล้วย
ผลิตอุปกรณ์โรงสีและผลิตภัณฑ์จากโลหะ
จ.สิงห์บุรี อ.ค่ายบางระจัน ต.โพทะเล
โรงสีข้าว กำลังสีสูงสุด 200 เกวียน/วัน
จ.สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยบง
ซ่อมอุปกรณ์โรงสีข้าว, โรงน้ำตาลและโรงโม่หิน
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.บางปลาสร้อย
ซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์โรงสีข้าว และซ่อมแซ
จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.วังกระแจะ
รับจ้างผลิตเครื่องจักรกลและอะไหล่ เช่น ตู้อบข้าว ได้ปีละ 20 เครื่อง กะพ้อและอุปกรณ์โรงสีข้าว ได้ปีละ 200 ชิ้น
จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.คลองเปรง
โรงสีข้าว
จ.ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว ต.หัวสำโรง
โรงสีข้าว กำลังการสีข้าวสูงสุด ๑ เกวียน/วัน
จ.นครนายก อ.บ้านนา ต.บ้านพริก
โรงสีข้าว, อบข้าว
จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา ต.บ้านโพธิ์
โรงสีข้าวเปลือก
จ.นครราชสีมา อ.ครบุรี ต.ครบุรี
1 2 3 4 5 6 7
THE LINE