Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ไอน้ำ
ผลการค้นหา ไอน้ำ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 163 รายการ
โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ กำลังการผลิต 144 ton/hour
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ซ่อม สร้าง หม้อไอน้ำ และถังแรงดัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้าง ซ่อม ถังรับแรงดัน หม้อไอน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ทำส่วนประกอบ ซ่อม สร้างหม้อไอน้ำ หม้อต้ม ฯ และภาชนะทนแรงดัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ผลิตหม้อไอน้ำและอุปกรณ์สำหรับประกอบหม้อไอน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ซ่อมและสร้างหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางด้วน
ทำฝาถังรถน้ำมัน ฝาหม้อไอน้ำและชิ้นส่วนตู้สินค้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ประเภทโคเจนเนอเรชั่น)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท NON HAZARDOUS WASTE) และรับดำเนินการดูแลจัดการระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุที่ใช้แล้วและบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอยจากชุมชน และน้ำเสียจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ตลอดจนผลิตไอน้ำ ล้างภาชนะปนเปื้อน ผลิตเชื้อเพลิงผสม และเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไอน้ำ ขนาด 1.6 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
การผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ซ่อม ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องต้มน้ำมันร้อน เครื่องทำน้ำร้อนและถังทนแรงดันทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมหม้อไอน้ำ หรือหม้าต้ม เครื่องจักร หม้ออบหรือถังอบและรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
สร้างและซ่อมหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิต ประกอบ ดัดแปลง และซ่อมแซมม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
ผลิตและจำหน่ายไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
ซ่อมหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
บริการซ่อม บำรุงรักษา ดูแลหม้อกำเนิดไอน้ำ จำหน่าย จัดสร้างอุปกรณ์ที่ใช้กับหม้อกำเนิดไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
สร้างหม้อกำเนิดไอน้ำ,ตัด,พับ ม้วนและเชื่อมโลหะทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ภาชนะบรรจุ ตู้อบไอน้ำ และกลึงเชื่อมโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
1 2 3 4 5 6 7 8 9
THE LINE